Chiều cao tổng thể: 12,6m
Chiều dài rãnh: 2.800 mm
Đuôi [Tay lái cao]: 100 mm
Mômen tối đa: 91 kNm
Tốc độ quay: 0-25 U/phút