Chiều cao tổng thể: 12,6 m
Chiều dài rãnh: 2.800 mm
Mômen tối đa: 100 kNm
Tốc độ quay: 0-25 vòng/phút