BG25 có trọng lượng vận hành khoảng 70 tấn.

Điều đó được đảm bảo phù hợp với các điều kiện làm việc sau:

  • Các cọc khoan có dùng ống vách casing (Lắp casing bằng Đầu bò hoặc thiết bị tùy chọn lắp bởi bộ lắc thủy lực – cả hai đều trích lực của máy khoan Bauer)
  • Các cọc khoan mà không dùng ống vách casing của Bauer được được gia cố ổn định bằng các dung dịch khoan
  • Các cọc khoan với mũi khoan ruột gà (hệ thống CFA) – có hoặc không có đoạn nối thêm cần kelly
  • Khoan cọc cố định.