Nước sản xuất: Nhật Bản

Khả năng nâng: 150 tấn

Chiều dài cần: 46m