Đường kính khoan tối đa: 1500mm
Chiều sâu khoan tối đa: 35m