Đường kính khoan tối đa: 1500mm

Chiều sâu khoan tối đa: 35m