ĐỊA ĐIỂM

Trụ sở chính

 • Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại: 0435.642.741
 • Hotline: (Tiếng Việt) : +84 983.83.83.68
 • Hotline (Tiếng Anh) +84 906.26.96.22
 • Fax: 0435.642.731
 • Email: company@duafat.com.vn

TP ĐÀ NẴNG

 • Quận 2, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0435.642.741
 • Fax: 0435.642.731
 • Email: company@duafat.com.vn

TP. HỒ CHÍ MINH

 • Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại: 0435.642.741
 • Fax: 0435.642.731
 • Email: company@duafat.com.vn