Trọng lượng vận hành: 155 tấn Tối đa Mô men xoắn: 410 kNm Khoan Kelly, độ sâu khoan tối đa: 88 m Khoan Kelly, đường kính khoan tối đa: 3.000 mm

  • Trọng lượng vận hành: 155 tấn
  • Tối đa Mô men xoắn: 410 kNm
  • Khoan Kelly, độ sâu khoan tối đa: 88 m
  • Khoan Kelly, đường kính khoan tối đa: 3.000 mm