ĐỊA ĐIỂM

Ha Noi City

 • No. 15, Semi-detached House 10, Xa La Urban Area, Phuc La Ward, Ha Dong District , Ha Noi City
 • Tel: 02435.642.741  –  Fax: 02435.642.731
 • Hotline: (Vietnamese) : +84 983.83.83.68 – (English) +84 906.26.96.22
 • company@duafat.com.vn
 • www.duafat.com.vn

Da Nang City

 • Quận 2, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0435.642.741
 • Fax: 0435.642.731
 • Email: company@duafat.com.vn

Ho Chi Minh City

 • Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại: 0435.642.741
 • Fax: 0435.642.731
 • Email: company@duafat.com.vn