Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat kính gửi Quý cổ đông công bố thông tin về Biên bản và Nghị Quyết họp HĐQT Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Chi tiết vui lòng xem tại đây:
1. Biên Bản
2. Nghị Quyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *