- Tin Tức ĐuaFat -

SỨ MỆNH

Luôn giữ vững hình ảnh là nhà thầu cung cấp chất lượng thi công hiệu quả nhất, tiến độ vượt thời gian trong các dự án về nền móng xây dựng.

Luôn không ngừng nâng cao kỹ thuật thi công tiên tiến nhất và an toàn nhất!

AN TOÀN

Năm thứ 6 liên tiếp, ĐUAFAT nhận được giải thưởng đơn vị thi công đảm bảo an toàn lao động xuất sắc nhất. Luôn được các chủ đầu tư tuyên đương về chất lượng an toàn trong lao động!