QUY TRÌNH CSM

Trộn các chất dẻo tự cứng với đất tự nhiên bằng cách sử dụng kỹ thuật cắt rãnh đã sửa đổi là một kỹ thuật mới và phương pháp hiệu quả để xây dựng:

  • Tường ngầm
  • Tường giữ đất
  • Cải tạo đất hoặc để xây dựng các yếu tố móng.

CSM được sử dụng chủ yếu để ổn định đất mềm hoặc lỏng (không liên kết và cố kết), tuy nhiên máy móc được sử dụng, có nguồn gốc từ công nghệ cắt của Bauer, mở rộng khả năng áp dụng phương pháp đến tầng lớp khó hơn nhiều khi so với các phương pháp trộn đất khác.

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

LỢI THẾ CHÍNH CỦA PHƯƠNG PHÁP LÀ:

  • Năng suất cao
  • Đất tại chỗ được sử dụng làm vật liệu xây dựng
  • Rất ít đất bị đào lên (yếu tố quan trọng trong vùng bị ô nhiễm)
  • Không có rung động gây ra trong quá trình thi công
  • Có thể đạt được độ sâu mở rộng (lên đến 60 m) khi sử dụng dây treo các đơn vị.

Hình ảnh thiết bị

Tải catalogue BAUER CSM