Máy khoan CASAGRANDE C850NG, Dmax=2.700 mm,Lmax=87m Năm sản xuất: 2012 Drilling machine CASAGRANDE C850NG Dmax=2.700 mm,Lmax=87m Manufactured year:2012    

 

 

Máy khoan CASAGRANDE C850NG, Dmax=2.700 mm,Lmax=87m

Năm sản xuất: 2012

Drilling machine CASAGRANDE C850NG

Dmax=2.700 mm,Lmax=87m

Manufactured year:2012