Chúng tôi là chuyên gia về nền móng, luôn đi đầu trong việc đưa mọi công nghệ, kỹ thuật, giải pháp, thiết bị thi công nền móng hàng đầu thế giới về Việt Nam.

Trách nghiệm của chúng tôi là tư vấn cho khách hàng giải pháp tốt nhất, hợp lý nhất, và qua đó, chúng tôi cung cấp chất lượng, tiến độ vượt thời gian trong các dự án thi công nền móng hàng đầu.
 

Mục tiêu của ĐUAFAT là trở thành nhà thầu xây dựng nền móng chuyên sâu về kỹ thuật và chất lượng nhất ở VIỆT NAM bằng cách tư vấn, cung cấp mọi giải pháp cho khách hàng, phù hợp với yêu cầu và lịch trình cụ thể của dự án.

Từ quản lý cấp cao đến người quản lý dự án, nhân viên hỗ trợ hành chính, từ quản lý công việc đến kỹ sư vận hành, từ đội trưởng thi công đến từng công nhân viên, ĐUAFAT cam kết luôn điều khiển tổ chức bộ máy làm việc hợp lý nhất, hiệu quả nhất, luôn kiểm soát về chất lượng cũng như sự an toàn ở mọi đơn vị trong doanh nghiệp.

Lực lượng lao động ổn định của chúng tôi không chỉ là bằng chứng của một tổ chức ổn định mà còn xác minh một chương trình dành cho sự tăng trưởng và phát triển chuyên môn của tất cả nhân viên của chúng tôi, cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn.

ĐUAFAT luôn không ngừng đầu tư, đưa những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất trên thế giới về Việt Nam, chúng tôi tự hào về năng lực chuyên môn của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao nó từng ngày.