Đường kính khoan tối đa: 1800/2500 mm Độ sâu khoan tối đa: 58/75m Mô men xoắn tối đa: 248 kNm Tốc độ khoan: 6 – 32 vòng/phút Chiều cao hoạt động: 22,5 m Công suất định mức: 250 kW Tốc độ định mức: 2100 vòng/phút

Đường kính khoan tối đa: 1800/2500 mm
Độ sâu khoan tối đa: 58/75m
Mô men xoắn tối đa: 248 kNm
Tốc độ khoan: 6 – 32 vòng/phút
Chiều cao hoạt động: 22,5 m
Công suất định mức: 250 kW
Tốc độ định mức: 2100 vòng/phút