sử dụng ban đầu nhật bản cần cẩu bánh xích xuất xứ: Nhật Bản động cơ: hino năm của manuf: 1999 giờ sử dụng: 4500 giờ Boom: 40 m Jib Chiều Dài: 5-11.6 m Max. Nâng Cao Năng Lực: 50ton tổng Crane Khối Lượng: 380800 kg  

sử dụng ban đầu nhật bản cần cẩu bánh xích

xuất xứ: Nhật Bản

động cơ: hino

năm của manuf: 1999

giờ sử dụng: 4500 giờ

Boom: 40 m

Jib Chiều Dài: 5-11.6 m

Max. Nâng Cao Năng Lực: 50ton

tổng Crane Khối Lượng: 380800 kg