Năm thứ 6 liên tiếp, ĐUAFAT nhận được giải thưởng đơn vị thi công đảm bảo an toàn lao động xuất sắc nhất. Luôn được các chủ đầu tư tuyên đương về chất lượng an toàn trong lao động!

ĐUAFAT đã làm việc tích cực để có được chất lượng an toàn tuyệt đối như ngày ngày hôm nay. Chúng tôi cam kết không ngừng nỗ lực để thực hiện tốt hơn.

Chúng tôi đang triển khai một chiến dịch an toàn áp đặt các nguyên tắc từ mọi cấp quản lý tới từng lao động trong lĩnh vực này.

Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của mỗi người quản lý và nhân viên đóng vai trò tích cực trong việc kiểm soát nhân viên của mình để đảm bảo rằng họ đang làm việc an toàn, đang làm việc trong môi trường an toàn và có các thiết bị an toàn cần thiết để tránh tai nạn.

ĐUAFAT có một đội ngũ kỹ sư an toàn chuyên trách thực hiện việc kiểm tra tại chỗ các công trình và cơ sở làm việc của chúng tôi. Các kỹ sư an toàn này cung cấp các lớp đào tạo để đảm bảo rằng lực lượng lao động của chúng ta biết được những gì liên quan đến việc cung cấp môi trường làm việc an toàn và làm quen với mọi công cụ hoặc thiết bị họ sẽ sử dụng trong công việc của họ.

Ngoài đào tạo về an toàn, ĐUAFAT còn làm việc để duy trì lực lượng lao động, tin rằng có ít tai nạn hơn khi mỗi nhân viên làm quen với người lao động bên cạnh họ, và phát triển cam kết đảm bảo mỗi người lao động về nhà an toàn mỗi ngày.