Chiều cao tổng thể: 12,6m Chiều dài rãnh: 2.800 mm Đuôi [Tay lái cao]: 100 mm Mômen tối đa: 91 kNm Tốc độ quay: 0-25 U/phút    

  • Chiều cao tổng thể: 12,6m
  • Chiều dài rãnh: 2.800 mm
  • Đuôi [Tay lái cao]: 100 mm
  • Mômen tối đa: 91 kNm
  • Tốc độ quay: 0-25 U/phút