Ông Lê Duy Hưng

Chủ Tịch HĐQT

Lịch sử của Công ty ĐUAFAT phải kể đến cả một quá trình phấn đấu không ngừng từ người lãnh đạo – Ông Lê Duy Hưng, đã dẫn dắt công ty đến vị trí ngày hôm nay.

Từ những khởi đầu rất khó khăn của Ông Lê Duy Hưng, vốn thuộc một gia đình nằm trong diện khó khăn, ông đã vừa học, vừa làm, theo học chuyên ngành Khoan, khoa dầu khí của trường Đại học Mỏ địa chất.

Sự nỗ lực của ông trong quá trình học tập đã được một doanh nghiệp nền móng rất lớn tại thời điểm đó tuyển dụng (Licogi 20), trong quá trình công tác, ông liên tục phấn đấu không ngừng, từng bước trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm của mình, để trở thành một cán bộ chủ chốt trong công ty.

Sau một thời gian khi Ông Lê Duy Hưng tích lũy đủ kinh nghiệm, kiến thức, ông muốn tìm một hướng đi riêng cho mình, cũng như muốn phát triển ngành nền móng tại Việt Nam theo một hướng đi mới, ông đã quyết định thành lập ĐUAFAT vào ngày 29 tháng 06 năm 2009.

Và thật sự, ĐUAFAT đã vun đúc kinh nghiệm, không ngừng tăng trưởng trong 08 năm qua. Đã có những hướng đi và sự đầu tư riêng biệt khác với thị trường, nhưng theo một chiến lược bài bản. Đó là thử thách không ngừng cho một doanh nghiệp cố gắng vượt qua những định kiến hiện tại của ngành nền móng tại Việt Nam, để góp phần đưa một hướng đi mới đầy triển vọng cho ngành nền móng trong nước.

Hiện tại ĐUAFAT đã trở thành một trong những nhà thầu thi công về nền móng có kỹ thuật và năng lực hàng đầu Việt Nam cũng như trong khu vực ĐÔNG NAM Á.

Mặc dù chỉ bắt đầu từ những chiếc cẩu bánh xích có tải trọng lớn, có tính phát triển tạm thời vào thời điểm đó, nhưng với định hướng của ĐUAFAT, không ngừng thử thách và phát triển chính mình, ĐUAFAT luôn dành phần lớn lợi nhuận từ kinh doanh của mình để mua thêm thiết bị tiên tiến nhất, bổ sung đội ngũ cán bộ điều hành, công nhân chuyên nghiệp, không ngừng ngâng cao công nghệ, chất lượng, kỹ thuật trong chuyên môn của mình.

Định hướng của Ông Lê Duy Hưng, là đi đầu trong việc đưa những thiết bị, công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất, những kỹ thuật mới nhất trên thế giới về Việt Nam, cũng như trong thị trường khu vực.

Cho đến nay, ĐUAFAT đã và đang sử dụng những thiết bị và công nghệ hiện đại bậc nhất trên thế giới. Trong tương lai sắp tới, ĐUAFAT tiếp tục không ngừng ngâng cấp những giải pháp chuyên sâu trong thi công, giải pháp đặc thù trong quản lý điều hành, đưa doanh nghiệp phát triển ra khỏi Việt Nam và nổi tiếng trong khu vực cũng như trên thế giới.