Bauer BG36 là một máy khoan thủy lực khổng lồ – nó có trọng lượng vận hành khoảng 127 tấn – chuyên về các bức tường cọc cố định và các công trình quy mô lớn khác. BG36, được trang bị máy dao động dài hai mét cho cọc đường kính lớn, được thiết kế…

  • Bauer BG36 là một máy khoan thủy lực khổng lồ – nó có trọng lượng vận hành khoảng 127 tấn – chuyên về các bức tường cọc cố định và các công trình quy mô lớn khác.
  • BG36, được trang bị máy dao động dài hai mét cho cọc đường kính lớn, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng sau:
  • Khoan lỗ khoan được khoan (lắp đặt vỏ bằng ổ quay hoặc tùy chọn bằng bộ dao động thủy lực – cả hai đều được cung cấp bởi giàn khoan)
  • Khoan lỗ khoan sâu chưa được khoan đã được ổn định bằng dung dịch khoan