Hãng sản xuất: Hitachi Xuất xứ: Nhật Bản Sức nâng tối đa của cần: 70 tấn

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Nhật Bản
Sức nâng tối đa của cần: 70 tấn

HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
      • Manufacturer: Hitachi
      • Origin: Japan
      • Max. Lifting Capacity: 70 ton
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Nhật Bản
Sức nâng tối đa của cần: 70 tấn

HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Nhật Bản
Sức nâng tối đa của cần: 70 tấn

HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Nhật Bản
Sức nâng tối đa của cần: 70 tấn

HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T
HITACHI SCX700 – 70T