BG15 là loại nhỏ nhất của giàn khoan quay hiện đại với trọng lượng vận hành khoảng 55 tấn. Nó lý tưởng cho việc khoan các lỗ khoan có đường kính nhỏ được khoan hoặc không đúc trong các tình huống tiếp cận hạn chế. Nó cũng có thể được trang bị các thiết bị chuyên dụng như hệ thống MTRA JET Grouting của chúng tôi.

BG15 là loại nhỏ nhất của giàn khoan quay hiện đại với trọng lượng vận hành khoảng 55 tấn. Nó lý tưởng cho việc khoan các lỗ khoan có đường kính nhỏ được khoan hoặc không đúc trong các tình huống tiếp cận hạn chế. Nó cũng có thể được trang bị các thiết bị chuyên dụng như hệ thống MTRA JET Grouting của chúng tôi.