BG40 là loại máy khoan quay có kích thước lớn nhất của chúng tôi với trọng lượng vận hành khoảng 170 tấn. Nó lý tưởng cho việc khoan các lỗ khoan có đường kính lớn hoặc không đúc, khoan sâu tới 200ft và chịu được sức mạnh đá cứng nhất. Máy này rất lý tưởng…

BG40 là loại máy khoan quay có kích thước lớn nhất của chúng tôi với trọng lượng vận hành khoảng 170 tấn. Nó lý tưởng cho việc khoan các lỗ khoan có đường kính lớn hoặc không đúc, khoan sâu tới 200ft và chịu được sức mạnh đá cứng nhất. Máy này rất lý tưởng cho tất cả các thiết bị chuyên dụng như Hệ thống cẩu tháp (CFA) của chúng tôi hoặc các hệ thống cống di chuyển OMEGA Displacement Pile cũng như tất cả các kích cỡ của Máy trộn đất và trộn đất (CSM).

 

BAUER BG40
BAUER BG40

 

BAUER BG40
BAUER BG40

 

BAUER BG40
BAUER BG40

 

BAUER BG40
BAUER BG40