ĐÂY LÀ THIẾT BỊ ĐẶC CHỦNG CỦA DUAFAT DÙNG ĐỂ THI CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC TRỰC TIẾP TRÊN SÔNG, BIỂN VỚI ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ THỜI GIAN NHANH NHẤT. Trọng lượng: 1200T Khả năng thi công: Đóng và khoan cọc từ D600 – D1500 (độ sâu có thể tới 65m)  

ĐÂY LÀ THIẾT BỊ ĐẶC CHỦNG CỦA DUAFAT DÙNG ĐỂ THI CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC TRỰC TIẾP TRÊN SÔNG, BIỂN VỚI ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ THỜI GIAN NHANH NHẤT.

Trọng lượng: 1200T

Khả năng thi công: Đóng và khoan cọc từ D600 – D1500 (độ sâu có thể tới 65m)