Bauer BG39 phù hợp cho các giếng khoan, khoan lỗ khoan bằng cách sử dụng các củ khoan dài, khoan hai đầu, máy khoan nhồi liên tục. Dmax=2.500,Lmax=75m Năm sản xuất: 2015  

  • Bauer BG39 phù hợp cho các giếng khoan, khoan lỗ khoan bằng cách sử dụng các củ khoan dài, khoan hai đầu, máy khoan nhồi liên tục.
  • Dmax=2.500,Lmax=75m
  • Năm sản xuất: 2015