Chiều cao tổng thể: 12,6 m Chiều dài rãnh: 2.800 mm Mômen tối đa: 100 kNm Tốc độ quay: 0-25 vòng/phút  

  • Chiều cao tổng thể: 12,6 m
  • Chiều dài rãnh: 2.800 mm
  • Mômen tối đa: 100 kNm
  • Tốc độ quay: 0-25 vòng/phút
BAUER BC40
BAUER BC40
BAUER BC40
BAUER BC40
BAUER BC40
BAUER BC40
BAUER BC40
BAUER BC40