Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat kính gửi Quý Cổ đông Thông báo Văn bản chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat. Chi tiết vui lòng xem tại đây:

Thông báo Văn bản chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hotline: +84983838368