Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat kính gửi Quý Cổ đông Thông báo Văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat. Chi tiết vui lòng xem tại đây:

Văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Hotline: +84983838368