Máy khoan lớn nhất thế giới hiện nay Bauer BG46 (năm sản xuất 2017)đã được Đua Fat nhập về và đưa vào thi công từ tháng 03 năm 2018