Thường xuyên được tuyên dương là một trong những chi bộ vững mạnh, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Đảng bộ khối khối Doanh nghiệp quận Hà Đông, Chi bộ Đảng công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat cũng giữ vị trí không thể thiếu đối với sự tăng trưởng vượt bậc của Đua Fat trong thời gian vừa qua.

Sau 5 năm thành lập, hoạt động theo định hướng của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Đông và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, đến nay Chi bộ Đảng công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat đã phát triển lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Trao đổi về định hướng phát triển Đảng tại cơ sở, ông Lê Duy Hưng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đua Fat cho biết: “Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Đua Fat xác định phải quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, vị trí của các tổ chức Đảng, đoàn thể thì doanh nghiệp mới phát triển thực chất và bền vững. Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, những nhân sự giữ chức vụ cấp trưởng bắt buộc phải là Đảng viên. Những vị trí chiến lược, lãnh đạo buộc phải là đảng viên thì mới có cơ hội phát triển tiếp.

Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng cũng làm rất kiên quyết theo định hướng riêng, lựa chọn người tốt, người ưu tú để tạo cán bộ nguồn. Việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên để phát triển Chi bộ lớn mạnh, tham mưu cho Ban lãnh đạo điều hành Doanh nghiệp phát triển bền vững, đạt kết quả tốt”.

Tháng 6/2022, Chi bộ Đảng công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho các Đản viên mới, bồi dưỡng đội ngũ ưu tú trong tương lai cho Tập đoàn

Với vai trò nòng cốt, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc phát triển ổn định, Chi bộ Đảng công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat đã góp phần không nhỏ đối với mức tăng trưởng ấn tượng của doanh nghiệp. Doanh thu tăng trưởng hàng năm là hơn 800 tỷ đồng trong năm 2019, dự kiến 1500 tỷ đồng trong 2022, nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho CBNV công ty.

Công tác xây dựng phát triển tổ chức Đản luôn được Ban lãnh đạo chú trọng và ưu tiên để làm cơ sở và động lực cho sự phát triển chung của Chi bộ Đảng công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: +84983838368