Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Sáng ngày 22/12/2021, tại phòng họp chính của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đua Fat đã long trọng diễn ra Lễ Kết Nạp Đảng Viên mới đối với đồng chí Trịnh Thị Hải Anh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Duy Hưng – Chủ Tịch Tập Đoàn Đua Fat, đồng chí Nguyễn Quang Ngọc – Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Hà Đông, và đông đủ các đồng chí Đảng Viên thuộc Chi bộ Tập Đoàn.

Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trịnh Thị Hải Anh tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân;…

Hotline: +84983838368