Ngày 08/07/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Lễ khai trương đăng ký giao dịch cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat. 

Tập đoàn Đua Fat chính thức giao dịch trên sàn UPCoM.

Theo Quyết định số: 316/QĐ-SGDHN ngày 30/06/2021, 40 triệu cổ phiếu DFF chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM với mức giá chào sàn sáng ngày 08/07/2021 là 14.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 400 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đua Fat chia sẻ, Cổ phiếu DFF chính thức đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là sự kiện quan trọng trong toàn bộ tiến trình đại chúng hóa của Tập đoàn Đua Fat, đáp ứng mong muốn của các cổ đông là cổ phiếu DFF sớm được giao dịch tập trung trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đua Fat phát biểu tại buổi lễ.

Việc đưa cổ phiếu DFF lên sàn, ngoài việc tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, chính thức minh bạch hóa tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty, đây còn là một bước ngoặt lớn trong hoạt động của Tập đoàn, đưa cổ phiếu DFF đến gần hơn với các nhà đầu tư trên thị trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, nguồn lực tiếp cận tham gia vào đầu tư, góp phần nâng cao mức vốn hóa của ngành thi công xây dựng cơ bản trên thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Tuấn Anh trao tặng chứng nhận sàn chứng khoán cho chủ tịch Lê Duy Hưng.

Chủ tịch Lê Duy Hưng trao tặng quà lưu niệm cho Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chia sẻ trong bài phát biểu của mình, Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó giám đốc Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhấn mạnh, HNX sẽ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ cho công ty trong quá trình đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, ông cũng cho biết mã chứng khoán DFF là mã chứng khoán số 32 trong năm nay và hy vọng cổ phiếu DFF sẽ tạo ra cho thị trường chứng khoán một sản phẩm mới có chất lượng, ông cũng không quên gửi lời chúc mừng đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, mong muốn trong tương lai, mã chứng khoán của Tập đoàn sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư. 

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó giám đốc Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, buổi lễ diễn ra trang trọng nhưng ngắn gọn trong thời gian từ 8h45 đến 9h và không gian không quá 15 người. Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Lê Duy Hưng đại diện Tập đoàn lên đánh cồng, dưới sự chứng kiến của Ban lãnh đạo cùng đại diện các công ty của Sàn chứng khoán 3 tiếng cồng được vang lên, báo hiệu sự triển vọng và sự thành công trong tương lai của Tập đoàn. Kết thúc buổi lễ là màn chụp ảnh lưu niệm của ban lãnh đạo và phái đoàn các bên. 

Ban lãnh đạo Đua Fat cùng đại diện từ sàn Chứng khoán cùng chứng kiến khoảnh khắc mã cổ phiếu DFF chính thức được đưa vào giao dịch

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Buổi lễ bắt đầu với không gian trang trọng, kín đáo

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đánh giá cao tiềm năng và lợi thế của cổ phiếu DFF

Kết thúc buổi lễ là màn chụp ảnh lưu niệm của ban lãnh đạo và phái đoàn các bên

Màn giao lưu thân mật giữa Ban lãnh đạo Đua Fat và cán bộ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau buổi lễ.


Đưa tin: Ban truyền thông.

On July 8, 2021, the Hanoi Stock Exchange (HNX) held the Opening Ceremony of registration of stock trading for Dua Fat Group Joint Stock Company.

Duafat Group officially trades on UPCoM.

According to Decision No. 316/QD-SGDHN of June 30, 2021, 40 million DFF shares were officially put into trading on the UPCoM market with the morning offer price on July 8, 2021, of VND 14,900 per share, corresponding to the total value of securities registered for trading is VND 400 billion. Speaking at the ceremony, Mr. Le Duy Hung – Chairman of the Board of Directors of Duafat Group shared that DFF shares officially registered to trade on the UPCoM trading system of the Hanoi Stock Exchange is an important event in the entire process of digitalization of Duafat Group, meeting the wishes of shareholders that DFF shares are soon traded concentrated on the Vietnamese stock market.

Mr. Le Duy Hung, Chairman of Duafat Group spoke at the ceremony.

Bringing DFF shares to the floor, in addition to increasing the liquidity of the stock, officially transparency of the financial situation, the company’s operating situation, is also a major turning point in the Group’s operations, bringing DFF shares closer to investors in the market. , creating favorable conditions for investors with the capacity and resources to access investment, contributing to improving the capitalization of the basic construction industry on the stock market.

Mr. Nguyen Tuan Anh awarded the certificate of stock exchange to Chairman Le Duy Hung.

Chairman Le Duy Hung presented souvenirs to the Hanoi Stock Exchange.

Sharing in his speech, Mr. Nguyen Tuan Anh – Deputy Director of Hanoi Stock Exchange emphasized that HNX will create all conditions and support for the company in the process of registering to trade on the stock market, he also said that the stock code DFF is stock code No. 32 this year and hopes that DFF shares will create for the market. Stock market a new product of quality, he also did not forget to send congratulations to Duafat Group Joint Stock Company, wishing in the future, the group’s stock code will attract many investors.

Mr. Nguyen Tuan Anh – Deputy Director of Hanoi Stock Exchange spoke at the ceremony.

To ensure the safety of Covid-19 epidemic prevention, the ceremony took place in a simple but concise time from 8:45 to 9:00 and space was not more than 15 people. At the end of the ceremony, Chairman Le Duy Hung represented the Group to beat the gong, witnessed by the Board of Directors and representatives of the stock exchange 3 hours of gongs were sounded, signaling the prospects and future success of the Group. The end of the ceremony was a souvenir photoshoot of the leaders and delegations of the parties.

Duafat’s management and representatives from the Stock Exchange witnessed the moment the DFF stock code was officially put into trading

Some photos at the ceremony:

The ceremony begins with a private space

Mr. Nguyen Tuan Anh – Deputy Director of Hanoi Stock Exchange highly appreciated the potential and advantages of DFF shares

The end of the ceremony was a souvenir photo shoot of the leaders and delegations of the parties

An intimate exchange between the Board of Directors of Duafat and officials of the Hanoi Stock Exchange after the ceremony.


Reporter of DUAFAT’s PR team

Hotline: +84983838368