Từ ngày 27/02/2020, Công ty cổ phần nền móng Đua Fat đã quyết định công bố chuyển đổi mô hình sang thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat (Duafat Group), đánh dấu một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn trở thành tập đoàn xây dựng nền móng cơ bản hàng đầu Đông Nam Á. 

Sau 11 năm hoạt động và phát triển, thương hiệu Đua Fat đã trở thành thương hiệu nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, Công ty Cổ phần nền móng Đua Fat trân trọng thông báo về việc thay đổi tên Công ty tới quý Khách hàng và Đối tác như sau:

  1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết
Nội dungThông tin cũThông tin sửa đổiGhi chú
Tên công tyCông ty cổ phần nền móng Đua FatCông ty cổ phần Tập đoàn Đua FatThay đổi
Tên tiếng AnhDUA FAT FOUNDATION JOINT STOCK COMPANYDUA FAT GROUP JOINT STOCK COMPANYThay đổi
Địa chỉSố 15, liền kề 10, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.Số 15, liền kề 10, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.Không đổi
Mã số DN01040081620104008162Không đổi
Mã số thuế01040081620104008162Không đổi
Mẫu con dấuThay đổi
  1. Kể từ ngày 26/02/2020, Công ty cỏ phần Tập đoàn Đua Fat chính thức sử dụng tên Công ty theo các thông tin đã sửa đổi.
  2. Kể từ ngày 26/02/2020, đề nghị quý Khách hàng và Đối tác sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi ở trên, khi thực hiện ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng, phát hành hóa đơn thanh toán và các giao dịch dân sự khác. Trong trường hợp hóa đơn, bảo lãnh phát hành sử dụng tên Công ty cũ kể từ ngày 26/02/2020, đề nghị quý Khách hàng và Đối tác liên hệ Khối Tài chính Kế toán Tổng hợp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat để được hướng dẫn sửa đổi.
  3. Việc thay đổi tên Công ty không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hẹ, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý Khách hàng và Đối tác có thể thực hiện ký bổ sung phụ lục hợp đồng để sửa đổi tên mới này.

Vậy Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat xin trân trọng thông báo, để quý Khách hàng và Đối tác được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng

 

Hotline: +84983838368