Trong lĩnh vực thi công xây dựng, khoan khảo sát địa chất công trình được đánh giá là vô cùng quan trọng bởi giúp các nhà thiết kế đưa ra giải pháp làm nền móng phù hợp.

Khoan khảo sát địa chất công trình giúp đánh giá điều kiện địa chất để đưa giải pháp làm nền móng thích hợp, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí.

Khoan khảo sát địa chất công trình là công tác khoan hố, lấy mẫu đất thí nghiệm để đưa ra các số liệu cụ thể về tính chất cơ lý của đất nền, cấu trúc địa tầng, điều kiện nước, tai biến địa chất,… Từ đó, đánh giá điều kiện địa chất tại khu vực xây dựng, giúp các nhà thiết kế có giải pháp làm nền móng thích hợp, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí.

Các dự án trên biển sẽ đánh giá về điều kiện thi công nhờ khoan khảo sát địa chất

Các dạng công tác chính trong khảo sát địa chất công trình bao gồm: khoan, đào, xuyên tĩnh, xuyên động, địa vật lý, nén tĩnh, nén ngang, cắt cánh….

Kết quả của khoan khảo sát địa chất công trình sẽ giúp nhà thiết kế:

– Đánh giá mức độ thích hợp của địa điểm và môi trường đối với các công trình dự kiến xây dựng.

– Thiết kế, lựa chọn giải pháp móng cho công trình dự kiến xây dựng một cách hợp lý và tiết kiệm.

– Đề xuất biện pháp thi công hữu hiệu nhất, thấy trước và dự đoán được những khó khăn, trở ngại có thể nảy sinh trong thời gian xây dựng.

– Xác định các biến đổi của môi trường địa chất do hoạt động kinh tế – công trình của con người, cũng như ảnh hưởng của các biến đổi đó đối với bản thân công trình và công trình lân cận.

– Đánh giá mức độ an toàn của các công trình đang tồn tại, thiết kế cải tạo nâng cấp công trình hiện có và nghiên cứu những trường hợp đã xảy ra gây hư hỏng công trình.

Khoan khảo sát địa chất công trình được tiến hành như thế nào?

Công tác khảo sát địa chất công trình thường được tiến hành trước khi thiết kế nền móng công trình, trên khoảnh đất dự kiến xây dựng công trình, tại nơi bố trí các công trình quan trọng, nơi đặt móng nhà, đài nước…

Kể cả đối với các công trình sử dụng phương pháp ép cọc và xác định được tải trọng trên đồng hồ đo tải cũng vẫn phải tiến hành khoan khảo sát. Lý do được đưa ra như sau:

Đồng hồ đo tải chỉ cho tải trọng tức thời khi đang ép cọc, tuy nhiên, theo thời gian tải trọng thực của cọc sẽ thay đổi rất nhiều do đó, tất cả các công trình, đặc biệt là các công trình lớn đều phải khoan khảo sát và tiến hành thử tải trọng của cọc theo thời gian để đảm bảo thi công an toàn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hotline: +84983838368