Bài toán quản trị trong ngành xây dựng bấy lâu nay trở thành vấn đề nan giải bởi phương thức quản lý truyền thống không thể đáp ứng nhu cầu gây ra việc lãng phí nguồn lực, giảm lợi thế cạnh tranh. Tại Đua Fat, ứng dụng công nghệ vào quản lý dự án trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng bộ của hệ thống vận hành.

Doanh nghiệp xây dựng vốn là ngành có đầu tư lớn, trong khi đó dự án triển khai theo nhiều giai đoạn, kéo dài, cùng một lúc doanh nghiệp có thể tham gia nhiều dự án khác nhau, yêu cầu chung đều phải đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Do đó, công tác quản lý dự án ở các công ty xây dựng đều cần sự chặt chẽ, liên tục, thống nhất và đảm bảo. Việc ứng dụng công nghệ và phần mềm vào quản lý dự án là điều cần thiết trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp xây dựng nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động.

Thấu hiểu điều đó, Đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao  của Đua Fat cùng CBNV công ty và ban lãnh đạo đã nghiên cứu và xây dựng thành công phần mềm quản trị riêng biệt Duafat Talk (DFTalk) dựa trên công nghệ thông minh điện toán đám mây. DFTalk hỗ trợ theo dõi mọi hoạt động của dự án từ thiết kế thi công , hiệu suất công việc, đến quản lý nhân sự, kế toán và dòng tiền và cả sự chủ động, tương tác phối hợp giữa các cấp của dự án.

Hotline: +84983838368