Chiều ngày 23/4, Công ty Cổ phần nền móng Đua Fat đã long tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Thị Tú Duyên

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Tuấn Sơn – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Hà Đông, đồng chí Lê Duy Hưng – Chủ tịch Công ty CP Nền móng Đua Fat– và đông đủ các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Công ty Cổ phần nền móng Đua Fat.

Tại Lễ kết nạp, đồng chí Trần Tuấn Sơn – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Hà Đông đã công bố và trao Quyết định của Đảng ủy Khối về việc kết nạp quần chúng Trần Thị Tú Duyên vào Đảng Cộng sản Việt Nam và đóng góp các ý kiến xây dựng Chi bộ.

Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí  Trần Thị Tú Duyên tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân;…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tuấn Sơn – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Hà Đông xác định rõ các nhiệm vụ của người Đảng viên, phân công nhiệm vụ cho Đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt Đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Đồng thời, đồng chí Bí thư chúc mừng Đảng viên mới và bày tỏ mong muốn đồng chí Trần Thị Tú Duyên sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng toàn Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ kết nạp Đảng viên là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển Đảng của Chi bộ Công ty Cổ phần nền móng Đua Fat.

Hotline: +84983838368